Spectacle Button Board
15.95 15.95 15.950000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 50 LEDs (Blue)
15.45 15.45 15.450000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 50 LEDs (Green)
14.95 14.95 14.950000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 50 LEDs (Red)
14.95 14.95 14.950000000000001 USD
Digital Panel Meter LED - 9V DC
14.95 14.95 14.950000000000001 USD
Arc Brightdot Pack
14.60 14.60 14.6 USD
Medium Brightdot Pack
14.60 14.60 14.6 USD
Set of 80 Assorted LED's
12.95 12.95 12.950000000000001 USD
Small Brightdot Pack
11.25 11.25 11.25 USD
Corner Brightdot Pack
11.00 11.00 11.0 USD
UV Light Sensor GUVA-S12SD Module
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
LED - Green with Resistor 5mm (25 pack)
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
LED - Red with Resistor 5mm (25 pack)
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 25 LEDs (White)
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 25 LEDs (Green)
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
Sewable LED Ribbon - 1m, 25 LEDs (Red)
9.95 9.95 9.950000000000001 USD
LilyPad Vibe Board
9.95 9.95 9.950000000000001 USD